Praktijk te Eelde Paterswolde (Drenthe)

 

"Bouw een sterke brug naar vrijheid - Ontsnap aan narcistische ketens!

 

Voel je de last van destructief narcistisch gedrag van je ouder(s), werkgever of echtgenoot die jarenlang op je drukt? Laat de praktijk "Henry Rinket" in Eelde Paterswolde (Drenthe) je helpen om door de Here Jezus Christus vrij te worden!

Geregistreerd bij de N.V.P.A., met tuchtrecht, een code voor klachten, geheimhouding en een licentie (vergunning), en ingeschreven in het RBCZ-register als Registerbegeleider RBCZ, is onze praktijk gespecialiseerd in Psychosociaal Pastoraal Therapie en maatschappelijk werk.

Wanneer psychosociale problemen je zelfredzaamheid aantasten, staan wij klaar om een helpende hand te bieden. Onze focus ligt op welzijnsproblemen die jou nog net niet ziek maken, maar wel je gezondheid aantasten. Samen zullen we een procesmatige begeleiding aangaan, waarin regelmatige sessies essentieel zijn voor jouw groei en herstel.

Breek de ketens van emotionele gevangenschap en geef jezelf de kans om te bloeien. Neem contact op met "Henry Rinket" en laat ons je pad naar vrijheid verlichten. Let op: afzeggingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht, omdat jouw tijd en groei kostbaar zijn. Laten we samen werken aan een toekomst van bevrijding en herstel. De weg naar vrijheid begint hier!"

 

Mijn eigen Getuigenis 

 

Van een donkere strijd naar een stralend licht: Mijn overwinning op destructief ouderlijk narcisme!

In het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 8-36 staan woorden die mijn leven hebben getransformeerd. "Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.     Deze woorden raakten mijn hart diep, want ik ben vrij geworden van de ketenen van destructief ouderlijk narcisme.

Mijn reis begon in een katholiek gezin met liefdevolle zussen en een broer. In 1974 ervoer mijn moeder een verandering in Amerika, waar ze Jezus Christus als Heer en Verlosser accepteerde. Ze deelde dit met mij en mijn interesse werd gewekt. Vier jaar later nam ik op 21-jarige leeftijd zelf Jezus Christus aan, onder leiding van mijn liefdevolle moeder die een prachtig voorbeeld was van iemand die volledig vervuld was van de Heer.

Helaas was mijn vader een compleet ander verhaal. Hij was hard, liefdeloos en narcistisch. Zijn woorden en daden brachten me veel pijn en jarenlange mishandeling. Hij had me liever als dochter gezien en uiteindelijk verbrak hij de bloedband tussen ons. Zijn boodschap was duidelijk: hij wilde mij niet als zijn zoon. Gevoelens van kwetsbaarheid en minderwaardigheid overvielen me, maar ik vond troost en kracht in mijn relatie met Jezus Christus.

De weg naar genezing en bevrijding was niet gemakkelijk. Jarenlang bad ik elke dag voor mijn vader, ook na zijn dood, voelde ik zijn aanwezigheid om me heen, manipulerend en intimiderend zoals narcisten dat kunnen. Die gevoelens van haat, boosheid en angst slikte ik in, en ze keerden zich uiteindelijk tegen mezelf. Mijn zelfbeeld en eigenwaarde werden aangetast door de last van zelfhaat.

Maar ik bleef vasthouden aan mijn verlangen naar intimiteit en relatie met God. Ik bad intens en zocht Gods aangezicht. Tijdens een bijzondere avond van Epafras over het vaderhart van God, vond er een doorbraak plaats. Twee mensen baden voor mij en vroegen me om plaatsvervangende vergeving voor mijn vader. In dat bizondere moment leek het alsof een zware mantel van verantwoordelijkheid van me afgenomen werd. God nam mijn last over en maakte me vrij van de emotionele gevangenschap die mijn vader psychisch op me had gelegd.

Het was een wonder! Ik voelde me bevrijd en losgemaakt van mijn aardse vader. Diepe innerlijke genezing stroomde door me heen, en ik realiseerde me dat ik niet langer verantwoordelijk hoefde te zijn voor mijn vader. God had mijn gebeden gehoord en mijn zorgen op zich genomen.

Op zijn crematie kreeg ik de kans om te spreken. Ik heb vergeving uitgesproken, niet alleen voor hem maar ook voor mezelf. De liefde overwon de haat, en ik ben dankbaar voor de waarheid in 1 Korintiërs 13, waar liefde de belangrijkste bestemming is.

Nu weet ik dat het levensgordijn niet sluit bij de dood, want ik geloof in eeuwig leven. Hoop blijft bestaan, zelfs voor mijn vader, dat hij uiteindelijk de liefde zal vinden die van God komt, door onze Heer Jezus Christus.

Ik ben getuige geweest van Gods ongelooflijke kracht om mij te bevrijden van destructief narcisme en mijn leven te vullen met liefde en vrijheid. Ik deel mijn verhaal, niet alleen om mijn eigen overwinning te vieren, maar om anderen aan te moedigen hun eigen pad naar genezing en bevrijding te vinden. Laat de liefde van God je omarmen en je bevrijden van elke keten die je vasthoudt. Geloof in de kracht van vergeving en de kracht van liefde. Zoals in 1 Korintiërs 13 staat, de liefde vergaat nimmermeer.

22 maart 2014

 

Beste lezers, laat me jullie meenemen op een reis terug naar maart 2020, naar de heilige grond van Jeruzalem, waar een groep mensen samenkwam om te bidden in Getsemane. Daar, op een plek doordrenkt met geschiedenis en spiritualiteit, vond ik een plek op een grote steen met een rugsteun, klaar om mij volledig over te geven aan gebed.

Terwijl ik in diepe verbondenheid bad, gebeurde er iets buitengewoons. Ik zag een gestalte naderbij komen, en het was mijn vader, die zes jaar eerder was overleden. Maar vreemd genoeg was mijn vader niet oud zoals hij destijds stierf. In plaats daarvan verscheen hij als een krachtige, levendige man van 29 jaar oud. Het was een ontmoeting tussen twee mensen, doordrenkt van emotie en oprechte liefde.

Met verwondering zag ik mijn vader op zijn knieën voor mij neerzinken, terwijl de Heer Jezus Christus mij een diepgaand visioen schonk. In die ene onvergetelijke ervaring werden de diepe wonden van haat en bitterheid tussen vader en zoon geheeld. De woorden van berouw kwamen uit het diepst van het hart van mijn vader en werden volledig aanvaard en vergeven door mij.

Deze goddelijke ontmoeting in Getsemane, de plek waar Jezus ooit werd overgeleverd door haat, bracht een diepgaande genezing teweeg in mijn hart. Het was niet alleen een verzoening tussen een vader en zoon, maar het symboliseerde ook het eeuwenlange ontkennen van Jezus Christus als de Zoon van God. Terwijl de oproep tot gebed vanuit de nabijgelegen Alaksa Moskee weerklonk, werd ik herinnerd aan de waarheid en kracht van het geloof in Jezus Christus, ondanks de vele ontkenningen door de geschiedenis heen, dat Jezus Christus de Zoon van God is. God heeft geen zoon, staat afgebeeld op de Alaksa Moskee.

Deze uitzonderlijke ervaring van vergeving en genezing heeft mijn hart getransformeerd. Door deze ervaring ben ik getuige geweest van een buitengewoon herstel, op manieren die ik voorheen niet had ervaren. Het is een bewijs van de onmetelijke liefde en genade van de Heer Jezus Christus, die altijd klaar staat om ons te vergeven en te omarmen, ongeacht onze zonden of pijn.

Moge dit inspirerende verhaal van verzoening en geestelijke herstel ons eraan herinneren dat zelfs in de donkerste hoeken van ons hart de mogelijkheid ligt om vergeving en genezing te vinden. Laten we ons openstellen voor de liefde van Jezus Christus en de kracht van vergeving omarmen, zodat we samen in het Koninkrijk van God kunnen wandelen, verenigd in vrede en liefde.

Laat mijn getuigenis een baken van hoop zijn voor een wereld die soms verdeeld lijkt te zijn. Moge het ons aanmoedigen om elkaar lief te hebben, te vergeven en te koesteren, en om de kracht van het geloof in Jezus Christus te erkennen, die ons kan genezen en verenigen, zelfs op de meest onwaarschijnlijke plekken.

Laten we onze harten openen voor het buitengewone en laten we ons enthousiasmeren door de liefde en genade van onze Heer Jezus Christus, zodat we gezamenlijk kunnen bouwen aan een wereld vol vrede, verdraagzaamheid en harmonie, en daarbij wel ieder op zijn of haar eigen plek.

 

 Henry Rinket

26-6-2020

Bron:  (Logo), ontwikkeld door H.I.  Rinket vanaf januari 2002

Kijk ook op mijn andere website:
www.henryrinket.nl