Praktijk te Eelde Paterswolde (Drenthe)

(Hoe kun je door de Here Jezus Christus vrij worden wanneer je onder andere jaren hebt geleden onder het destructieve narcistische gedrag van je ouder(s), werkgever en of echtgenoot)

Geregistreerd bij de N.V.P.A. Het tuchtrecht, de code, voor klachten, geheimhouding, en de licentie (vergunning). Ingeschreven in het RBCZ-register als Registerbegeleider RBCZ.

De praktijk “Henry Rinket” is een vrijgevestigde praktijk als Psychosociaal Pastoraal Therapeut en maatschappelijk werk. Mijn praktijk kan worden geraadpleegd wanneer de zelfredzaamheid van mensen wordt aangetast door psychosociale problemen. Zij richt zich op welzijnsproblemen die mensen nog net niet ziek maken maar hun gezondheid wel aantasten of ondermijnen. De begeleiding bestaat uit hulpverleningsgesprekken. Begeleiding heeft een procesmatig karakter en daarom is regelmaat in de sessies essentieel. Afzeggingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht.

Mijn persoonlijk getuigenis (Vrij worden van destructief ouderlijk narcisme)

Er staat in het evangelie van Johannes hoofdstuk acht vanaf vers 31 tot en met vers 36. En tegen de joden die in Hem geloofden zij Jezus wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden: wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest hoe kunt u dan zeggen dat we bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde: waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Johannes 8:36 is altijd mijn lievelingstekst geweest.

Ik kom van huis uit, uit een katholiek gezin, heb 3 zussen en een broer. In 1974 is mijn moeder in Amerika geweest bij familie, daar heeft zij Jezus Christus aangenomen als Heer en verlosser over haar leven. Ze sprak er met mij over en ik was geïnteresseerd. Vier jaar later heb ik Jezus Christus aangenomen, was toen 21 jaar oud. Mijn moeder heeft mij tot de Heer geleid. Ze was een hele lieve vrouw vol van de Heer, in haar heb ik een heel goed voorbeeld gehad. Mijn vader was een hele liefdeloze harde en narcistische man. Mijn vader had in plaats van mij liever een dochter gehad. Mijn vader heeft mij vervolgens 20 jaar mishandeld, en uiteindelijk tegen mij gezegd ik wil je vader niet meer zijn en ik verbreek de bloedband tussen jou en mij., Daarna heb ik hem vele jaren niet meer gezien. Ik ken mijn vader als een hele agressieve man. In mijn relatie met Jezus Christus is dat een van de moeilijkste dingen in mijn leven geweest om mee te dealen. Hoe ga je met een vader om die narcistisch is en mij haat, en die mij als zoon niet wil. Zijn boodschap was en is ik wil dat je weggaat uit mijn leven. Ik voelde me gekwetst en leed aan minderwaardigheidsgevoelens. Iedere dag begon ik voor hem te bidden, heb in totaal 35 jaar voor hem gebeden., dat legde God op mijn hart. Ik heb altijd een sterk verlangen naar relatie en intimiteit met God gehad, en was dan ook vaak in gebed, en zocht het aangezicht van God. Heb bevrijding en genezing bij de Heer Jezus gezocht, maar voelde altijd dat mijn vader geestelijk bij me was, mij manipuleerde en intimideerde zoals narcisten dat doen. voelde zijn haat, boosheid, kwaadheid als het ware om me heen. Dat gaf mij jaren lang veel boosheid die ik uit angst niet durfde te uiten naar hem, dat slikte ik allemaal in. Met het gevolg dat ik jaren boos werd op mij zelf, en mezelf steeds meer ging haten. Narcistische ouders brengen het slechtste deel van jezelf in je naar boven. Door boos te worden op me zelf, (omdat ik die niet kwijt kon naar mijn vader) voelde ik me schuldig over mezelf en schaamde mij jaren voor wie ik was en ben. In mijn relatie met Jezus Christus heeft het jaren geduurd, mij door God als Vader geliefd te weten. En in de intimiteit met Jezus heeft de Heer mij stap voor stap genezen. Op een gegeven moment werd er voor mij door 2 mensen tijdens een avond van Epafras (over het Vader hart van God) gebeden, ik vroeg hem voor gebed ten aanzien van mijn vader, en de haat van uit hem naar mij toe. Ze hebben samen voor mij gebeden. Een van de personen die voor mij bad vroeg mij om plaatsvervangend vergeving ten aanzien van mijn vader, en vervolgens heeft hij de haat als het ware als een soort mantel van me afgebeden. Dat was in de geestelijke wereld een mantel van verantwoordelijkheid (zorg). Hij liet mij zien dat ik me altijd geestelijk verantwoordelijk heb gevoeld voor mijn vader., Ik heb 35 jaar voor mijn vader gebeden, ik werd enorm emotioneel. Ik werd verschrikkelijk overvallen door vermoeidheid. En God nam al die verantwoordelijkheid op dat moment helemaal van mij weg, Hij maakte mij op dat moment vrij. Ik voelde en voel me nog steeds iedere dag vrij van mijn vader. Ik ervaar dit als een wonder van God. God liet mij zien dat ik vanaf dat moment niet meer voor mijn vader moest bidden, het was net of ik God in de geest zag die me duidelijk maakte, ik neem de verantwoordelijkheid van jou over. en hij gaf een geweldige belofte., Ik zal je gebed verhoren, want je hebt 35 jaar iedere dag voor je vader gebeden en dat heb ik gezien. Ik voel me bevrijd, en zo los van mijn aardse vader. Ik ervaar dit als een diepe innerlijke genezing. In de bijbel staat in Lucas hoofdstuk 6 vers 37 Laat los en gij zult losgelaten worden.

2 december 2013,
Henry Rinket

Vader is inmiddels op 26 februari 2014 overleden, graag wil ik daar nog iets over schrijven. Op zijn crematie heb ik mogen spreken. O.a. het volgende: Pa heeft mij zijn leven lang gehaat, zonder reden. Hij was van mening dat hij dat kon doen zonder uitleg of te vertellen waarom. Liefde aanvaarding en vriendschap heb ik mogen ontvangen van mijn naaste familie. Daarnaast ook mensen die hier op dit moment niet zijn mijn vrienden en vriendinnen, collega’s, mijn kerkelijke gemeente de baptistengemeente te Groningen, en alle contacten daar, en bovenal natuurlijk mijn relatie met Jezus Christus met God, dank je wel God dat U in mijn leven bent komen wonen, en dat ik U heb mogen leren kennen. Dat U mij door heel pijnlijke jaren hebt geleid rond de vernedering en minachting door mijn vader, het herstel wat ik van de Heer Jezus heb ontvangen, door gebed, en het feit dat ik Vader heb kunnen vergeven jaren geleden. Afgelopen zaterdagavond ben ik zelf hier in het crematorium geweest, en op mijn manier afscheid kunnen nemen van vader, en heb daar uitgebreid de tijd voor genomen. Wat mij direct opviel aan vader was zijn prachtige witte haar, dat had ik nog niet eerder gezien. Vervolgens mijn hand op zijn arm gelegd, heb mijn hand op zijn voorhoofd gelegd, met mijn vingers door zijn witte haar gestreeld. ben achteraf heel blij met dit contact met hem. Ik ben nooit zo dichtbij hem geweest als op dat moment., Dat heeft me heel goed gedaan. In de bijbel staat een prachtig mooi stuk over het Hooglied van de liefde. 1 kor: hoofdstuk 13. Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand maar had de liefde niet het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, ze zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe, zij is niet blij over ongerechtigheid maar zij is blij met de waarheid, alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij, de liefde vergaat nimmermeer, maar Profetieën zij zullen afgedaan hebben, tongen zij zullen verstommen, kennis zij zal afgedaan hebben, want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen is ons profeteren. doch als het volmaakte komt zal het onvolkomene afgedaan hebben toen ik een kind was sprak ik als een kind voelde ik als een kind overlegde ik als een kind, nu ik een man ben geworden heb ik afgelegd wat kinderlijk was, want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan, geloof hoop en liefde deze drie maar de meeste van deze is de liefde. Straks tijdens het afspelen van de muziek, gaat het gordijn langzaam dicht, maar het levens gordijn gaat volgens mij niet dicht, ikzelf geloof dat er eeuwig leven wacht en het niet hiermee stopt., Waarom deze keuze om het Hooglied van de liefde te lezen, hoop hoe dan ook op wat voor manier dan ook dat vader eens bij die liefde zal uitkomen. Waarom, omdat ik het ook voor mezelf hoop en hoop het voor iedereen dus waarom ook niet voor onze vader., Wie en hoe die ook geweest is. Liefde is toch onze bestemming. Dat geldt toch voor ons allemaal. We zijn hier om het boek te sluiten, het levensboek van ons vader hier op aarde., ben blij en God dankbaar dat haat niet het laatste woord heeft, maar de liefde heeft het laatste woord. En de liefde komt van God, door onze Heer Jezus Christus.

Henry Rinket

22 maart 2014

Maart 2020, ben met een hele groep mensen in Jeruzalem geweest. Was daar en heb daar een hele  speciale ervaring gehad met de Heer Jezus Christus. we kregen de gelegenheid om ieder voor zich 1 uur te bidden in Getsemane. Had een mooi plek gevonden op een grote steen met een rugsteun, dat kon ik met gemak 1 uur volhouden. Ik was in gebed en zag van heel ver mijn vader naar me toe komen, ik herkende hem direct. In maart 2020 was hij precies 6 jaar geleden overleden op 85 jarige leeftijd. Toen ik hem zag was hij 29 jaar oud. Hij keek niet naar mij maar naar de grond.  Hij knielde voor mij neer, en toen merkte ik dat de Heer Jezus Christus mij een visioen liet zien. Hij sprak tegen mij, ik heb er zo verschrikkelijk veel spijt van dat ik jou heb gehaat. Ik merkte aan hem dat hij dat zei vanuit de diepste diepte van zijn hart. Dat was echt en eerlijk gemeend. Ik zei vervolgens tegen hem dat ik ook hem veel heb gehaat en vroeg hem om vergeving en ook de Heer Jezus Christus. Daarop zag ik dat we samen naast elkaar het Koninkrijk van God binnen liepen.  Op dat zelfde moment klonk de oproep voor gebed vanuit de Alaksa Moskee. De Moskee waarop 2 keer vermeld staat, dat God geen zoon heeft. Ik moest denken aan de Heer Jezus Christus, hoe Hij al 2000 jaar wordt ontkend als de Zoon van God. Getsemane de plaats waar Jezus door haat werd overgeleverd. Dit heeft de afgelopen 15 weken mijn hart buitengewone genezing en herstel gegeven. Had van de Heer Jezus Christus al eerder veel genezing ontvangen maar op dit gebied nog niet zo intens als nu. 

 Henry Rinket

26-6-2020

"Klik hier voor het persoonlijk getuigenis van Henry Rinket (stop met bidden)"

Kijk ook op mijn andere website:
www.henryrinket.nl