Slachtoffers van narcistisch misbruik.

Iedereen kan slachtoffer worden van narcisten. De narcist gedraagt zich dermate in de omgeving dat vrijwel iedereen hem in eerste instantie gelooft. Toch zijn er situaties die meer kans kunnen geven op narcistisch misbruik. Deze mensen hebben veelal de volgende kenmerken:

  • Stellen geen of moeilijk grenzen.
  • Hebben een sterk verlangen naar liefde, liefdevolle aandacht en genegenheid en verbinding.
  • Zijn vaak aardig, en meelevend, te liefdevol en te ruimdenkend.
  • Kunnen moeilijk onderscheid maken tussen wie niet "goed" is en wie wel; ze willen graag het goede van mensen inzien, zijn soms te goed van vertrouwen en te naïef.
  • Mensen die zich soms eenzaam en alleen voelen.
  • Deze mensen kenmerken zich nogal eens door zelfopoffering altijd klaarstaan voor andere mensen.
  • Ze zijn nogal eens idealisten, dromerig en te weinig inzien dat sommige mensen echt niet goed voor ze zijn.
  • Een groot empatisch vermogen.
  • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
  • "Sterke" mensen.

Slachtoffers willen soms zo graag redden en helpen dat dat vaak ten koste gaat van henzelf. Voor hen is grenzen stellen naar jezelf en ook vooral naar de ander een van de belangrijke dingen die geleerd moet worden. En ook de eigenliefde ontwikkelen is daarin heel erg belangrijk, en daardoor werken aan je eigen zelfwaardering. De liefde van God is daarin heel erg belangrijk, het weten geliefd te zijn door Jezus Christus. Het weten dat de Vader je gewild heeft, en heel erg veel van je houdt, wie je ook bent. Is heel vaak de sleutel om daardoor ook meer van jezelf te kunnen houden.